webinar register page

Webinar banner
Laktester 2 - Kunskaper som inte genereras regelbundet
Eva Lidman, ALS i Luleå, kommer att gå igenom olika typer av avfall, direktiv, avfallsmatriser och resultat efter lakning. Efter presentationen finns möjlighet att ställa frågor.

Antalet platser är begränsat.

Dec 14, 2020 10:00 AM in Stockholm

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: ALS Webinars.