webinar register page

Webinar banner
Laktester 1 - Grundläggande kunskaper
Eva Lidman, ALS i Luleå, kommer att gå igenom hur laktester utförs, olika typer av laktester och standardiserade metoder. Efter presentationen finns möjlighet att ställa frågor.

Antalet platser är begränsat.

Dec 7, 2020 10:00 AM in Stockholm

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: ALS Webinars.